دکتر قوام الدین تولائی

آدرس:

استان بوشهر، شهر بوشهر، ابتدای خیابان بیسیم ، ساختمان پزشکان مهر - تلفن: 07733537549

متخصص جراحی مغز و اعصاب