دکتر فرهاد عباسی

آدرس:

بوشهر - خیابان سنگی، ساختمان پزشکان پارس - تلفن: 09300503535 - ۰۷۷-۳۳۵۸۰۳۰۹

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری