دکتر غلامرضا پوربهی

آدرس:

بوشهر - خیابان سنگی، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول دکتر غلامرضا پوربهی - تلفن : 077-33530310

متخصص داخلی