دکتر افشین بدل زاده

آدرس:

بوشهر خیابان سنگی ساختمان پزشکان پارس روبروی یگان ویژه سابق ساختمان پزشکان پارس طبقه اول واحد 7تلفن تماس: ۰۷۷-۳۳۵۶۲۳۷۱