درباره ما

منشور اخلاقي آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي

ما اعتقاد داريم كه :

  • 1- فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع از بسترهای تعالی خدمت ماست.
  • 2- در هر شرایطی اصول اخلاقی و صفات معنوی باید حاکم باشد.
  • 3- خدمات مناسب آزمایشگاه و روابط بین ما و مردم را تقویت نموده و سلامت و بهداشت جامعه را تامین می‌نماید.
  • 4- رعایت ادب، بردباری، عدالت و انصاف مزیت و موفقیت می‌باشد.
  • 5- با محور قراردادن «ارتقاي مستمر کیفیت» و انجام امور به صورت مشارکتی و گروهی، نیازها در حال تغییر مشتریان را شناسایی نموده و برای تحقق اهداف سازمان در راه رسیدن به دورنمای بهتر کوشا باشیم.
  • 6- کارکنان آزمایشگاه بعنوان ارزشمندترین سرمایه با برخورد شایسته و رفتار و کردار پسندیده و رضایت کامل ارباب رجوع را که یقیناً موجب رضای خداست هدف قرار می‌دهند.
  • 7- حفظ اسرار و امانتداری و پیگیری دقیق و بموقع خواسته‌های قانونی مراجعین.

                                              كاركنان آزمايشگاه پاتوبيولوژي رازي

Dedicated Services

Our Departments

22

Years of Experience

390

Medical Spesialities

559

Modern Rooms

6930

Happy Patients

Why People Choose Us?

We offer extensive medical services for our patients recommend
that you use officia.

Moimply dummy text of the printing and type settingaindustry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since thelong established fact thaaret

Moimply dummy text of the printing and type settingaindustry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since thelong established fact thaaret

Moimply dummy text of the printing and type settingaindustry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since thelong established fact thaaretClick edit button to change this text.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.