موسسات طرف قرارداد:

 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه درمانی سلامت
 • بیمه نیروهای مسلح
 • بیمه شرکت نفت
 • بیمه بانک کشاورزی
 • بیمه بانک تجارت
 • بیمه بانک سپه
 • بیمه بانک ملت
 • بیمه بانک توسعه صادرات
 • بیمه صدا و سیما
 • بیمه ایران
 • بیمه دانا
 • بیمه سینا
 • بیمه شرکت بیمه البرز
 • بیمه دی