تماس با ما

پیشنهادات و انتقادات

  راه های ارتباط با ما

  • بوشهر - خیابان امام(سنگی)- روبروی کالاپزشکی بوعلی- ساختمان پزشکان طوس- آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی
  • 077-33550190
  • 077-33540161
  • 077-33531481
  • sseghbali@gmail.com