دستورالعمل جمع‌آوري نمونه مايع مني (اسپرم)

مراجعه کننده گرامی!

برای انجام آزمایش Semen رعایت نکات ذیل ضروری است.خواهشمند است در صورت عدم وجود شرایط مذکور، از انجام آزمایش تا هنگام برقراری شرایط خودداری فرمائید.

 

  • در روز آزمایش حداقل 3 روز و حداکثر 6 روز از آخرین انزال گذشته باشد.
  • در هنگام تهیه نمونه استفاده از آب و مواد روان کننده ممنوع می‌باشد.
  • حتی‌الامکان نمونه در آزمایشگاه گرفته شود.
  • اگر نمونه در خارج از آزمایشگاه گرفته شده، می‌بایست ظرف مدت کمتر از 15 دقیقه نمونه با رعایت شرایط (در دمای مانند دمای بدن، اطراف نمونه را کاملاً بپوشانید تا گرم بماند). نمونه را به آزمایشگاه تحویل نمائید.
  • در صورت هرگونه شبهه با پذیرش آزمایشگاه تماس حاصل نمائید.