دستورالعمل جمع‌آوري ادرار 24 ساعته

مراجعه کننده گرامی!
برای انجام آزمایش ادرار 24 ساعته رعایت نکات ذیل ضروری است.خواهشمند است در صورت عدم وجود شرایط مذکور، از انجام آزمایش تا هنگام برقراری شرایط خودداری فرمائید.

 

  • استفاده از ظروف استاندارد مخصوص جمع‌آوری
  • لازم است ادرار در طول یک مدت معین 24 ساعتی. به عنوان مثال از 8 صبح تا 8صبح روز بعد جمع‌آوری می‌گردد.
  • لازم است پس از بیدار شدن، ادرار 8 صبح اول را کاملاً تخلیه و دور بریزید تا مثانه کاملاً خالی شود. سپس تمامی ادرار خود را جمع آوری نمائید.
  • حتماً می‌بایست ادرار 8 صبح روز دوم را درون ظرف جمع‌آوری بریزید.
  • جهت انجام آزمایشات (V.M.A) ظروف جمع‌آوری دارای پوشش باشد تا از تماس با نور خودداری گردد.
  • در فواصل بین جمع‌آوری نمونه درون یخچال قرار گیرد.

در صورت هرگونه شبهه با پذیرش آزمایشگاه تماس حاصل نمائید.