دستورالعمل جمع‌آوري نمونه ادرار

كامل ادرار:

براي تجزيه كامل ادرار شب قبل، مواد آبكي كم مصرف نماييد و وسط ادرار صبحگاهي را به طور تميز در ظرفي كه به شما داده مي‌شود ريخته و يا در آزمايشگاه بگيريد. 

1- بهترين نمونه جهت تشخيص عفونت‌هاي ادراري، نخستين نمونه ادرار صبحگاهي است.

2- پيش از انجام آزمايش، از نوشيدن مقادير زياد آب و ساير مايعات اجتناب نماييد.

3- دست‌هاي خود را كاملاً با آب و صابون به خوبي شسته و خشك نماييد.

4- درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد.

تحت هيچ عنوان دست‌هاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا كند.

5- با يك دست، چين‌هاي پوستي دستگاه تناسلي را از هم باز كرده و با دستمال يك‌بار مصرف اطراف مقعد و پيشابراه را از جلو به عقب تميز كنيد. اين كار را دو بار تكرار نماييد.

البته در هر بار تميز كردن از يك دستمال جديد استفاده نموده و دستمال قبلي را دور بياندازيد.

6- درب ظرف كشت ادرار را با احتياط باز كنيد، تحت هيچ عنوان دست‌هاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا كند.

7- پس از اينكه جريان ادرار شروع شد، قسمت اوليه ادرار (2 ثانيه اول) را دور ريخته و بقيه ادرار را با حجم 30 ميلي‌ليتر (حداقل نصف ظرف) جمع كنيد.

توجه داشته باشيد كه ظرف مذكور تحت هيچ عنوان با پوست اطراف ناحيه تناسلي تماس پيدا نكند.

8- درب ظرف را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

9- در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي‌شود، لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جاي خنك نگهداري شود.

بهتر است در صورت امكان شب پيش از نمونه‌برداري حمام كنيد.

1- بهترين نمونه جهت تشخيص عفونت‌هاي ادراري، نخستين نمونه ادرار صبحگاهي است.

2- پيش از انجام آزمايش، از نوشيدن بيش از حد مايعات اجتناب نماييد.

3- دست‌هاي خود را كاملاً با آب و صابون به خوبي شسته و خشك نماييد.

4- درب ظرف ادرار را با احتياط باز كنيد. تحت هيچ عنوان دست‌هاي شما نبايد با سطح داخلي ظرف ادرار يا درب آن تماس پيدا كند.

5- سر آلت را با يك دستمال مرطوب يك‌بار مصرف تميز كنيد و دستمال را دور بياندازيد. اين كار را دو بار تكرار كنيد.

6- مراقب باشيد كه سر آلت به سطح داخلي ظرف نخورد.

7- مقدار كمي از قسمت اول ادرار (2 ثانيه اول) را داخل توالت تخليه كرده و حدود 30 ميلي‌ليتر (نصف ظرف نمونه) از آن‌را جمع‌آوري نماييد.

8- درب ظرف را بسته و آن را به آزمايشگاه تحويل دهيد.

9- در صورتي كه نمونه خارج از آزمايشگاه تهيه مي‌شود، لازم است تا به سرعت به آزمايشگاه ارسال شده و تا آن زمان در جاي خنك نگهداري شود.

 
 
راهنماي نمونه گيري ادرار در نوزادان:
 جهت انجام صحيح نمونه گيري ادرار در نوزادان و جلوگيري از تكرار نمونه گيري توجه شما را به نكات زير جلب مي نمائيم:
  • نمونه گيري ادرار در نوزادان توسط كيسه ادرار استريل صورت مي گيرد براي استفاده بهتر

از كيسه ادرارابتدا محل ادرار نوزاد را(ناحيه تناسلي) با آب ولرم و صابون(مخصوص نوزادان)

شستشو مي دهند،به گونه اي كه هيچ روغن، پودر بچه و صابون هاي حاوي لوسيون روي پوست

 محل شسته شده باقي نماند بهتر است خشك شدن محل شستشو در دماي آزاد صورت گيرد

 و از حوله،دستمال و مانند آن استفاده نشود.

  • در مورد نوزاد پسر شستن آلت تناسلي و اطراف آن كافي است ولي در مورد نوزادان دختر

 بهتر است ناحيه تناسلي و اطراف آن تا مقعدشستشو داده شود. جهت وصل كردن كيسه ادرار

 استريل براي نوزاد پسر،لايه محافظ روي كيسه ادرار جدا شده و آلت تناسلي درون سوراخ

 كيسه قرار گيرد و محل چسب دار به اطراف محل آلت تناسلي چسبانده شود و براي نوزاد

دختر لايه محافظ كيسه را جدا كرده و از قسمت تحتاني روي و اطراف ناحيه تناسلي را بكشيد

 تا چين هاي پوست باز شده و كيسه به دقت در اطراف اين چين ها چسبيده شود،

 دقت فرماييد تا كيسه در تمام قسمت ها چسبيده شود.

  • پس از جمع آوري ادرار در كيسه، بلافاصله درون ظرف استريل(براي كشت ادرار) و

 يا ظرف غيراستريل(براي ساير آزمايش ها) قرار دهيد و حداكثر تا 2 ساعت به

آزمايشگاه منتقل نمائيد و درغير اينصورت تا 12 ساعت در دماي يخچال (2 تا 8 درجه سانتی گراد)

 نگهداري نمائيد.  

توجه شما به نكات ياد شده باعث افزايش صحت ودقت آزمايش خواهد شد.

 

 

راهنماي نمونه گيري جهت كشت ادرار

لطفاً قبل از انجام نمونه گيري موارد زير را مطالعه فرمائيد:

* مشخصات ثبت شده بر روي برچسب نمونه را كنترل نمائيد تا صحيح باشد.

* نمونه ادرار را فقط در ظرف يكبار مصرف و استريل كه آزمايشگاه در اختيارتان قرار ميدهد جمع آوري

نمائيد.

* ابتدا پيشابراه خود را با آبگرم و صابون شستشودهيد ( درخانم ها شستشو مي بايست از جلو به عقب

يعني از واژن به سمت مقعد باشد ) كمي منتظر بمانيد تا خشك شود اول ادرار خود را دور ريخته، وسط

ادرار را حداقل 30 ميلي ليتر (نصف ظرف ) درون ظرف بريزيد، درب ظرف را بسته و در محل مخصوص در

آزمايشگاه قراردهيد. بهتر است ادرار اول صبح را جهت كشت ادرار جمع آوري كنيد.

* اگر ادرار را خارج از آزمايشگاه تهيه كرديد و نمي توانيد نمونه را در اسرع وقت به آزمايشگاه منتقل

كنيد نمونه را با درب بسته در يخچال ( 8-2 درجه سانتيگراد ) نگهداري نموده و بعد از آن در اسرع وقت به

آزمايشگاه منتقل نمائيد.

* اگر از آنتي بيوتيك، پماد، كرم يا داروي خاصي استفاده مي كنيد قبل از نمونه گيري آزمايشگاه را

مطلع سازيد.

* جهت انجام كشت هاي ميكربي از جمله كشت ادرار مي بايست حداقل يك هفته از آخرين مصرف داروي

آنتي بيوتيك گذشته باشد مگر در مواردي كه با اطلاع پزشك معالج بيمار مي باشد.

توجه شما به نكات ياد شده باعث افزايش صحت و دقت آزمايش خواهد شد.